Update Covid maatregelen vanaf 9 juni

09/06/2021 Piet De Langhe
Corona Update 800X400

Covid-19 update vanaf 9 juni

Organisatorische maatregelen: 

 1. Respecteer geldende wetgevingen en richtlijnen.
 2. Duid een COVID-coördinator aan, update je risicoanalyse en draaiboek.
 3. Communiceer, informeer en motiveer deelnemers over geldende maatregelen en afspraken, zowel voor/tijdens/na de activiteit (mondeling, mailing, affiches ...).
 4. Let steeds op social distancing ter plaatse (circulatieplan, signalisatie, beperking aantal personen ...).
 5. Hygiëne ter plaatse (alcoholgel/water en zeep om handen te wassen, papieren doekjes ... ).
 6. Zorg voor de reiniging en ontsmetting van de infrastructuur, contactoppervlakken en materiaal.
 7. Ventileer en verlucht: organiseer je activiteit buiten of in een goed (met buitenlucht) verluchte ruimte.
 8. Persoonlijke bescherming: draag een mondmasker.
 9. Wie ziek is, blijft thuis. Laat deelnemers vooraf inschrijven. Hou deelnemerslijsten minstens 14 dagen bij. Deelnemers blijven tijdens de activiteit in eenzelfde groep (gescheiden van eventuele andere groepen).
 10. Handhaving: beschrijf hoe het protocol gehandhaafd zal worden.

Algemene maatregelen

 • Wie ziek is (of in quarantaine), blijft thuis.
 • Let op met kwetsbare mensen.
 • Was regelmatig je handen.
 • Hou steeds 1,5 m afstand.
 • Beperk je nauwe contacten.
 • Doe je activiteiten liefst buiten.
 • Verlucht binnenruimtes goed. (CO2 < 900 ppm)
 • Volg de algemene regels over samenscholingen: max. 10 personen in de openbare ruimte (max. 4 personen tussen middernacht en 5 uur 's morgens).

Activiteiten zonder publiek (repetities, trainingen, vergaderingen,... )

Algemeen: 

 • Maximaal 50 personen (= exclusief de verplichte meerderjarige begeleider).
 • Mondmaskers zijn verplicht (behalve tijdens het bespelen van een instrument, mits de nodige afstand).
 • Hou 1,5 m afstand, behalve binnen 1 huishouden of groepjes van max. 4 personen (met dezelfde samenstelling tijdens de hele activiteit).
 • Protocollen moeten steeds worden gevolgd.
 • Geen overnachtingen tot en met 24 juni.
 • Organiseer al je activiteiten/evenementen tussen 05.00 en 23.30 uur.

Er worden dus geen densiteitsregels meer opgelegd, maar op de locatie moet de afstand tussen de deelnemers wel nog steeds gegarandeerd kunnen worden. Om makkelijk het mogelijke aantal deelnemers te kunnen berekenen op 1,5 m afstand hou je best rekening met een oppervlakte van minstens 4 m² per persoon. (Voor blazers wordt dit indoor eerder 6,25 m² p.p. wegens de afstand van 2 m tussen de stoelen.) 

Kinderen tot en met 12 jaar:

 • Geen mondmasker
 • Onderling geen social distancing
 • Worden meegeteld in het aantal personen
 • Begeleiders dragen mondmasker en houden afstand

Dans (vb.: twirling)

 • Hou fysiek contact kort en sporadisch.
 • Vermijd het aanraken van elkaars gezicht.
 • Draag indien mogelijk een mondmasker.
 • Hygiënemaatregelen voor/na activiteit zijn zeer belangrijk.
 • Maak de vloer extra schoon, zeker na veelvuldig contact.

Blaasinstrumenten

 • INDOOR: Blazers houden 2 m afstand ten opzichte van anderen (of 1,5 m mits beschermingsmateriaal).
 • OUTDOOR: 1,5 m afstand.
 • Wissel geen instrumenten uit (indien nodig: na 72 uur, mits ontsmetting mondstuk).
 • Vang vloeistoffen op (muzikant brengt hiervoor eigen propere doek mee of gebruikt wegwerpdoeken).
 • Verwijder condens uit instrument niet door heftig te blazen.
 • Was je handen na contact met condens: bv. na repetitie, schoonmaken instrument ...
 • Maak de vloer, pupiters en andere oppervlakken schoon na het spelen.
 • De afstand met het publiek moet altijd minstens 3 meter zijn.

Slagwerkers

 • Vermijd het uitwisselen van materiaal. Indien onvermijdelijk: was je handen voor/na gebruik van gedeeld materiaal en reinig het materiaal tussen gebruikers.
 • Draag indien mogelijk een mondmasker (verplicht bij verplaatsingen of wanneer de afstand niet gegarandeerd kan worden).

Evenementen met publiek (concerten, optredens, wedstrijden ... )

 • Evenement krijgt groen licht via de CERM-tool.
 • Evenement krijgt toestemming van bevoegde gemeentelijke overheid.
 • INDOOR: Infrastructuur heeft positieve CIRM-scan. Maximaal 75% CIRM-capaciteit en max. 200 personen zittend publiek.
 • OUTDOOR: CIRM-scan infrastructuur optioneel. Max. 400 personen zittend of staand publiek.
 • Mondmaskers zijn verplicht.
 • 1,5 m tussen "bubbels" (max. 4 personen of 1 huishouden)
 • De protocollen worden gevolgd (CERM-protocol)
 • ARTIESTEN (orkest, dansers ... ): volgen richtlijnen bij "activiteiten zonder publiek" (zie hierboven)

Eten en drinken (volgens horecaprotocol)

 • Afstand van min. 1,5 m tussen tafelgezelschappen wordt gegarandeerd.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel, maximaal 4 personen per tafel (of 1 huishouden).
 • Elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Er is geen bediening aan de bar toegelaten.
 • Klanten en het personeel dragen een mondmasker.
 • Indoor: luchtkwaliteitsmeter verplicht (< 900 ppm C02).
 • Outdoor: richtlijnen open terras + lokale overheid, let op met nachtlawaai!

Meer weten? Contacteer ons!

+32 469 182108
fedekamwvl@fedekam.com

Deze website kwam tot stand met de medewerking van