Omwille van het respect voor haar werk en omdat we aanvoelen dat we nog een taak te vervullen hebben heeft de Raad van Bestuur unaniem beslist om de werking van de Kon. Fedekam West te continueren. We zullen, samen met onze voorzitter Piet die de praktische werking van zijn mama zal overnemen, de traditie verderzetten. Dat zal echter met enkele wijzigingen gepaard gaan: 

 

  • Nieuw adres: De Klokke-Zuid 10, 8200 Brugge - geen fysisch kantoor/secretariaat. 
  • Nieuw telefoonnummer: 0469 182108 
  • Voorzitter Piet De Langhe zal het aanspreekpunt zijn via hetzelfde mailadres fedekamwvl@fedekam.com en nieuwe telefoonnummer 
  • We behouden het aanbod van de unieke en prachtige medailles en de concurrentiële/goedkope verzekering 
  • Nieuw: alle muziekverenigingen die ingaan op ons verzekeringsaanbod betalen geen lidgeld meer. Een muziekkorps dat verkiest om geen verzekering af te sluiten via Fedekam, betaalt amper 75€ lidgeld 
  • Taptoe Brugge zal door Kon. Fedekam West verder georganiseerd worden op 1 juli 
  • Onze bestuursleden blijven graag hun waardering uitdrukken door aanwezig te zijn op vieringen, concerten, jubilea,… 
  • Indien er zich opportuniteiten voordoen op vlak van opleiding & training zullen deze ad hoc bekeken worden – voorstellen zijn hiervoor altijd welkom 

Meer weten? Contacteer ons!

+32 469 182108
fedekamwvl@fedekam.com

Deze website kwam tot stand met de medewerking van