Contactadres

De Klokke-Zuid 10, 8200 Brugge

E-mail fedekamwvl@fedekam.com
Bel +32 469 182108

Ond.nr: 0411.025.226

Rekeningnummer: BE78 0016 2936 6186

Bestuursleden

  • Piet De Langhe, voorzitter
  • Jan Tilleman, ere-voorzitter
  • Marc Monstrey, secretaris
  • Marc De Keyrel, penningmeester
  • Henk Laridon, Proost
  • Rik Vancouillie, bestuurslid

Meer weten? Contacteer ons!

+32 469 182108
fedekamwvl@fedekam.com

Deze website kwam tot stand met de medewerking van