Lidgeld en verzekeringsaanbod 2024

04/12/2023 Piet De Langhe

Lidgeld
Alle muziekverenigingen die ingaan op ons verzekeringsaanbod betalen geen lidgeld meer. Een muziekkorps dat verkiest om geen verzekering af te sluiten via Fedekam, betaalt 75€ lidgeld

Verzekering
Vanaf 1/1/2024 kunnen wij de muziekverenigingen opnieuw een verzekeringspolis aanbieden dankzij de medewerking van Callant Verzekeringen en Ethias. De polisperiode loopt van 1/1/2024 t.e.m. 31/12/2024.

Deze interessante polis omvat volgende verleende waarborgen en waarborgbedragen:

Verleende waarborgen                                                                                   Verzekerde bedragen
Afd. A: Burgerlijke aansprakelijkheid                                                                          (per schadegeval)
o   Lichamelijke schade                                                                                                 5.000.000€
o   Materiële schade                                                                                                       625.000€
o   Schade aan toevertrouwde goederen                                                                          2.500€
o   Vrijstelling: 125€

Afd. B: Burgerlijke en strafrechterlijke verdediging
o   Burgerlijke verdediging zoals in Afdeling A
o   Strafrechterlijke verdediging                                                                                         12.500€

Afd. C: Lichamelijke ongevallen (voorwaarden zie polis)
o   Behandelings- & begrafeniskosten
     §  Medische kosten in nomenclatuur RIZIV              100%
o   Vaste vergoedingen:
     §  Overlijden                                                                                                                12.500€
     §  Bestendige invaliditeit                                                                                                25.000€

Wij bieden deze polis aan voor een bedrag van slechts 4€ per lid of medewerker van uw muziekvereniging excl. administratiekosten. U wordt dan automatisch ook lid van onze muziekfederatie.

U kan intekenen op ons aanbod om lid te worden of op deze polis door:

  • Voor de verzekering het formulier in bijlage binnen te sturen via mail of post vóór eind februari 2024
  • De betaling van 75€ of het verzekeringsbedrag uit te voeren vóór eind februari 2024 op rekeningnummer BE78 0016 2936 6186 BIC GEBABEBB van Fedekam West.
  • Een lijst in uw bezit te hebben met daarop de namen van de verzekerden

Met muzikale groet.

De Raad van Bestuur,

Piet De Langhe, De Klokke-Zuid 10, 8200 Sint-Andries – fedekamwvl@fedekam.com
Marc Monstrey, Vaartstraat 37, 8470 Gistel – marc.monstrey@skynet.be
Marc De Keyrel, Grauwe Broedersstraat 43, 8600 Diksmuide – marc.de.keyrel@telenet.be 
Henk Laridon, Markt 32, 8790 Waregem – deken@decanaat-waregem.net
Rik Vancouillie, Sparappelstraat 51, 8820 Wijnendale – rik.vancouillie@telenet.be

Meer weten? Contacteer ons!

+32 469 182108
fedekamwvl@fedekam.com

Deze website kwam tot stand met de medewerking van