Lid 2021 - speciaal aanbod

02/02/2021 Piet De Langhe

We gaan met de Kon. Fedekam West een nieuw jaar in en beseffen dat het afgelopen jaar dramatisch was voor onze muziekverenigingen. Daarom beslisten we dan ook om ALLE muziekkorpsen een hart onder de riem te steken en een uitzonderlijk aanbod te doen.

Elke muziekvereniging kan lid worden van Kon. Fedekam West voor slechts 75€.  De voltallige harmonie/fanfare, drumband en majorettekorps kan voor die uitzonderlijke prijs lid worden.
We geven m.a.w. een korting van 50% op de normale prijs als steun in deze moeilijke tijden en de service blijft dezelfde. 
 

Daarom nodigen we je uit om lid te worden voor 75€ met de ganse vereniging (om het even hoeveel leden)!. Gelieve dit bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE78 0016 2936 6186 van Fedekam West te Brugge.

We hopen uw vertrouwen te krijgen en zien uw lidmaatschap graag tegemoet.

Steeds bereikbaar voor vragen en suggesties.

Ns. de Raad van Bestuur,

Piet De Langhe, Jan Tilleman, Marc Monstrey, Marc De Keyrel, Henk Laridon, Ann De Langhe, Arnold Loose, Rik Vancouillie

Meer weten? Contacteer ons!

+32 469 182108
fedekamwvl@fedekam.com

Deze website kwam tot stand met de medewerking van