Geen Taptoe Brugge 2021

24/03/2021 Piet De Langhe
E317803574

TAPTOE BRUGGE 2021 GAAT NIET DOOR

Naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus, heeft de Raad van Bestuur van de Kon. Fedekam West, organisator van Taptoe Brugge, de spijtige beslissing moeten nemen om de Taptoe Brugge voorzien op zaterdag 3 juli 2021 opnieuw te annuleren.

Voorbereidingen onmogelijk
De voorbereidingen kunnen onmogelijk optimaal verlopen. We ondervonden heel wat problemen:

  • De groepen die reeds gecontacteerd werden of reeds onder contract lagen lieten ons weten dat ze in de onmogelijkheid waren zich degelijk voor te bereiden op de Taptoe. Denken we hierbij o.a. aan de Nederlandse en Britse maatregelen die van kracht zijn tot minstens mei en juni en groepen die uit Italië, Zweden of Brazilië zouden komen. Maar ook de Belgische muziekverenigingen liggen al minstens tot in mei stil om marsrepetities te houden en kunnen zich onmogelijk tijdig klaarstomen.
  • De voorverkoop start normaal gezien begin April en de publieksverkoop begin mei. We kunnen de mensen die tickets zouden kopen geen garantie geven dat de Taptoe zou doorgaan. Houden we daarboven rekening dat alles onder voorbehoud zou zijn van het aantal mensen dat zou mogen aanwezig zijn. Praktisch niet te organiseren. Geen mogelijkheid tot volle capaciteit is voor onze organisatie financieel ook niet haalbaar.

  • Bijeenkomsten met medewerkers, repetities,… en alle andere voorbereidingen starten nu reeds in April en dit gedurende de komende maanden. Deze zijn niet mogelijk.

  • We kunnen reeds enkele jaren rekenen op een heel aantal bedrijven die ons ondersteunen. De economische realiteit laat ons echter vermoeden dat dit voor 2021 een heel stuk moeilijker zal liggen wat de budgettaire onzekerheid alleen maar hoger maakt.

Moeilijke beslissing
Dat het een moeilijke en pijnlijke beslissing is voor de Kon. Fedekam West om voor het tweede jaar op rij te annuleren is duidelijk. De groepen die we voor dit jaar contracteerden zullen er hopelijk volgend jaar bij zijn en daarbovenop zullen we ze proberen aan te vullen met enkele uitzonderlijke toppers uit het buitenland.

Uitstel naar 2022
De Taptoe Brugge wordt uitgesteld naar volgend jaar en zal plaatsvinden op zaterdag 2 juli 2022.

 

We wensen hier de hoop uit te drukken dat alle bezoekers, medewerkers en muzikanten zich gezond kunnen houden en dat we iedereen mogen ontmoeten in 2022! Muziek kan immers tijdens deze moeilijke en uitzonderlijke omstandigheden troost en moed geven… al zal dit dan voorlopig nog steeds even niet live zijn.

Meer weten? Contacteer ons!

+32 469 182108
fedekamwvl@fedekam.com

Deze website kwam tot stand met de medewerking van