Geen Taptoe Brugge 2020

24/11/2020 Piet De Langhe
Geen Taptoe in 2021

TAPTOE BRUGGE 2020 GAAT NIET DOOR

Naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus, heeft de Raad van Bestuur van de Kon. Fedekam West, organisator van Taptoe Brugge de beslissing moeten nemen om de Taptoe Brugge voorzien op zaterdag 4 juli 2020 te annuleren.

Voorbereidingen onmogelijk

De voorbereidingen verliepen de laatste weken stroef. We ondervonden diverse problemen:

  • Er liepen verschillende opties op buitenlandse groepen zodat we in de komende weken een definitieve programmakeuze konden maken. Deze opties werden stelselmatig geannuleerd door de groepen zelf.
  • De groepen die reeds onder contract lagen lieten ons weten dat ze in de onmogelijkheid waren zich degelijk voor te bereiden op onze Taptoe. 
  • De voorverkoop start normaal gezien begin April en de publieksverkoop begin mei. We kunnen enerzijds de mensen die kaarten zouden kopen geen garantie geven dat de Taptoe zou doorgaan en anderzijds zouden we het onverantwoord vinden om mensen reeds in mei de baan op te sturen om hun kaarten aan te schaffen. Een volledige online verkoop is voor ons event geen optie.
  • Bijeenkomsten met medewerkers, repetities,… en alle andere voorbereidingen starten nu reeds in April en dit gedurende de komende maanden. Deze zijn niet mogelijk.

Moeilijke beslissing

Dit is een moeilijke en pijnlijke beslissing voor de Kon. Fedekam West. We gingen dit jaar onze 33ste editie tegemoet en hadden reeds een topprogramma kunnen samenstellen. Gelukkig zijn niet alle voorbereidingen voor niets geweest. De groepen die we voor dit jaar contracteerden zullen er hopelijk volgend jaar bij zijn en daarbovenop zullen ze aangevuld worden met enkele uitzonderlijke optredens uit het buitenland.

De mensen die de editie van 2019 nog eens willen herbeleven kunnen op Youtube naar Taptoe Brugge 2019 surfen en daar de volledige editie bekijken.

Of ga naar de website www.taptoebrugge.be 

We wensen hier de hoop uit te drukken dat alle bezoekers, medewerkers en muzikanten zich gezond kunnen houden en dat we iedereen mogen ontmoeten op de volgende editie! Muziek kan immers tijdens deze moeilijke en uitzonderlijke omstandigheden troost en moed geven… al zal dit dan voorlopig even niet live zijn.

Meer weten? Contacteer ons!

+32 469 182108
fedekamwvl@fedekam.com

Deze website kwam tot stand met de medewerking van