Agenda en Nieuws

Infoavond voor bestuursleden
Bent u reeds in orde met uw UBO-register?

Op deze infoavond voor bestuursleden geeft de expert van Scwitch (deze vzw ondersteunt socioculturele organisaties in hun zakelijk beheer) een uiteenzetting over:

 

  • welke taken vzw’s op vandaag hebben om met alle administratieve verplichtingen en wetgevingen in orde te zijn
  • het nieuwe verplichte UBO-register die tegen 31/03/2019 moet ingediend zijn
  • GDPR: stand van zaken
  • de verplichte verzekeringen voor vzw’s
  • het verschil en de voor- & nadelen van een vzw of een feitelijke verenging

 

M.a.w. een volledig overzicht over de lopende reglementeringen/verplichtingen waaraan een vzw moet voldoen.

 

Er is tevens gelegenheid om vragen te stellen.

 

Deze avond vindt plaats op donderdag 7 maart 2019 om 19u30 bij digicreate.be, Akkerstraat 1, 8020 Oostkamp.

 

Inschrijven via mail naar fedekamwvl@fedekam.com

 

 

 

Brainstorm voor majorettecoaches

Op deze brainstorm voor majorettecoaches is het de bedoeling om de nieuwe trends en vragen vanuit de wereld van Twirling te bespreken en hoe we daar als federatie kunnen op inspelen.

 

Dit is een open vergadering waarop alle mensen die bezig zijn met twirling op welkom zijn. Je mag dus gerust met meerdere mensen aanwezig zijn.

 

Deze brainstorm vindt plaats op zaterdag 16 maart 2019 om 14u bij digicreate.be, Akkerstraat 1, 8020 Oostkamp.

 

Inschrijven via mail naar fedekamwvl@fedekam.com