Verzekeringsaanbod 2021

02/02/2021 Piet De Langhe

Verzekeringsaanbod 2021 i.s.m. Callant Verzekeringen en Ethias

Aanbod voor alle West-Vlaamse muziekverenigingen

Vanaf 1/1/2021 kunnen wij de muziekverenigingen opnieuw een verzekeringspolis aanbieden dankzij de medewerking van Callant Verzekeringen en Ethias. De polisperiode loopt van 1/1/2021 t.e.m. 31/12/2021.

Deze interessante polis omvat volgende verleende waarborgen en waarborgbedragen:

Verleende waarborgen                                                Verzekerde bedragen
Afd. A: Burgerlijke aansprakelijkheid                             (per schadegeval)
o   Lichamelijke schade                                                 5.000.000€
o   Materiële schade                                                      625.000€
o   Schade aan toevertrouwde goederen                      2.500€
o   Vrijstelling: 125€

Afd. B: Burgerlijke en strafrechterlijke verdediging
o   Burgerlijke verdediging                                             zoals in Afdeling A
o   Strafrechterlijke verdediging                                     12.500€

Afd. C: Lichamelijke ongevallen (voorwaarden zie polis)
o   Behandelings- & begrafeniskosten
     §  Medische kosten in nomenclatuur RIZIV              100%
o   Vaste vergoedingen:
     §  Overlijden                                                              12.500€
     §  Bestendige invaliditeit                                            25.000€

Wij bieden deze polis aan voor een bedrag van slechts 3,5€ per lid of medewerker van uw muziekvereniging excl. administratiekosten.

U kan intekenen op deze polis door:

  • Het formulier opvragen via fedekamwvl@fedekam.com en tegen eind februari 2021 terug bezorgen
  • De betaling uitvoeren vóór eind februari 2021 op rekeningnummer BE78 0016 2936 6186 BIC GEBABEBB van Fedekam West.
  • Een lijst in uw bezit te hebben met daarop de namen van de verzekerden

We bezorgen u dan een kopie van de nieuwe polis (45.384.677/000/AV 2154-552-01/16) en de algemene voorwaarden.

We zijn ervan overtuigd dat wij met dit aanbod u een voordelige polis kunnen aanbieden en zien uw intekening tegemoet.

Meer weten? Contacteer ons!

+32 496 250259
fedekamwvl@fedekam.com

Deze website kwam tot stand met de medewerking van